Flaggningsdebatten i Bollebygd

Rykten, osanningar och fakta kring flaggningen i Bollebygd
Mot bakgrund av diverse tidningsartiklar och den lokala debatten kring flaggning på kommunens flaggstänger, finner vi oss manade att räta ut en del frågetecken och inte minst lägga tillrätta de felaktigheter som florerar. Kommunstyrelsens ordförande Michael Plogell med stöd från övriga medlemmar och styrelseledamöter i Folkets Röst vill framföra följande:
 1. Inget parti i Alliansen är emot Pride. Tvärtom ser vi Prideparad och andra Pride-evenemang som ett självklart inslag i dagens svenska samhälle.
 2. Inför flaggningen 2019 fick jag ingen fråga från förvaltningen om hur vi i politiken ställde oss i frågan. Jag utgick då ifrån att kommunen hade ett regelverk som förvaltningen följde.
 3. Det var först under den aktuella torsdagseftermiddagen, veckan före Kommunstyrelsens (KS) möte, som jag fick frågan från förvaltningen. Det blev då klarlagt att vi inte hade något reglemente. Det är viktigt att kommunen har en grundläggande struktur. Denna struktur vilar på bl.a. regelverk som vi sedan tillämpar. Vi vill inte fatta beslut från höften. Om vi frångår ordning och reda är vi snart tillbaka till det godtycke som rått under tidigare mandatperioder.
 4. När vi bildade Alliansen enades vi om att alla allianspartierna skulle ha lika rätt att bli hörda. Alltså att de med ett mandat hade lika stor rätt som partier med t.ex. fem mandat. Detta bestämde vi bl.a. för att det skulle underlätta för alliansen att inte spricka. Vi bestämde även att majoritetens beslut skulle gälla och att minoriteten skulle ställa sig bakom majoritetsbeslut. En stor del av mitt uppdrag är att se till att Alliansen inte spricker. Alltså försöker jag jobba utefter de beslut som majoriteten fattar.
 5. I frågor som rör ett partis inställning i olika saker företräds partiet av en gruppledare. Alla partier i Alliansen har en gruppledare. Om man efterfrågar ett partis inställning till en fråga, ställer man frågan till partiets gruppledare.
 6. Vi skulle ha ett alliansmöte den aktuella torsdagen. När jag fick höra att vi inte hade ett regelverk för flaggning, mailade jag gruppledarna att vi även skulle ta upp flaggfrågan vid torsdagsmötet. Därefter fick jag besked från en gruppledare att det partiets ledamöter inte kunde närvara vid mötet. Jag frågade då särskilt hur partiet ställde sig i flaggningsfrågan och fick svaret via SMS att innan vi har ett regelverk på plats kan vi endast flagga med den svenska fanan.
 7. Vid mötet presenterade jag det frånvarande partiets inställning i flaggfrågan. Två andra partier som deltog på mötet hade samma inställning. Två partier ville flagga utan regelverk. Alltså fanns det en majoritet som delade det frånvarande partiets inställning. Jag meddelade det frånvarande partiets gruppledare att vi avsåg följa deras åsikt och fick ”bra” till svar.
 8. När jag fick frågan av förvaltningen uppfattade jag att man ville ha ett snabbt svar. Jag antar att det låg logistiska förhållanden bakom som gjorde att det var viktigt med snabbt svar.
 9. Samtidigt försöker jag ha som regel att inte ändra dagordningen för KS ärenden efter det att kallelsen skickats ut, vilket sker en vecka före KS-mötet. Dagordningarna för KS-mötena har blivit allt längre under denna mandatperiod. Vi har i regel möten som pågår 7 timmar. Vi har satt ut fler KS-möten än vad man hade tidigare. Ändå blir det fråga om långa krävande möten. Jag funderade på att ändå ta med flaggfrågan till KS-mötet, men bestämde att inte göra det eftersom en majoritet av allianspartierna ansett att vi först måste ha ett regelverk. Det fick tas fram i normal ordning var vår tanke.
 10. Jag meddelade förvaltningen på torsdagskvällen att vi inte skulle flagga och att vi skulle ta fram ett regelverk under hösten. Samtidigt inledde vi i Alliansen ett arbete med att ta fram andra saker som skulle visa att kommunen stödjer Pride. Vi diskuterade att måla övergångsställen med pridefärgerna, att ha ett klotterplank på torget där invånarna kunde måla pridemotiv, att ha ett ballongutsläpp med regnbågsfärgade ballonger och liknande idéer. Vi tittade på hur andra kommuner arbetade. Jag informerade förvaltningen om detta och bad den kolla om dessa idéer var genomförbara.
 11. På lördagseftermiddagen blev jag kontaktad av två personer från ett av de partier som röstat för att ett regelverk skulle inrättas innan flaggning kunde ske. De hade inte varit med på mötet. De var inte partiets gruppledare och rent formellt kunde de inte tala för sitt partis räkning, endast i egen sak. De sade att partiet inte stod bakom beslutet som hade fattats.
 12. Deras besked innebar att jag såg att det fanns en sannolikhet att partiet hade ändrat uppfattning och att Alliansen nu hade en majoritet för flaggning. Detta bekräftades senare indirekt av partiets gruppledare.
 13. Eftersom mitt uppdrag bl.a. går ut på att jobba för majoritetens räkning, fann jag ingen annan utväg än att försöka ta fram ett reglemente. Jag vägrar fatta beslut på en höft. Jag tog därför kontakt med kommunchefen på lördagskvällen. Det framkom då att förvaltningen redan hade inlett arbetet med att ta fram ett regelverk, alltså det regelverk som vi skulle presentera senare i höst. Förvaltningen hade kikat på hur andra kommuner gjort och vilka regelverk som fanns. Det är så man jobbar i kommunsverige; man kikar på vad andra kommuner gjort och sedan arbetar man med copy-paste med lokala anpassningar. Det finns ingen anledning att uppfinna hjul på egen hand. Det gjorde även jag på lördagskvällen. Jag kollade Vårgårda, Gislaved, Höör m.fl. orter. Jag informerade allianspartierna om att vi skulle försöka ta fram ett regelverk att ha klart för genomgång på måndagskvällen. Alla tyckte att det var bra att vi har regler för detta.
 14. Ett bekymmer var att det är kommunfullmäktige som fattar beslut i sådana här frågor. Jag blev dock varse att kommunstyrelsen i ett annat nyligen avhandlat ärende hade fattat ett interimistiskt beslut som sedan slutligt skulle bestämmas i fullmäktige. Vi bedömde att man kunde agera likadant i flaggfrågan. Jag hörde mig för med fullmäktiges ordförande på lördagskvällen och fick dennes OK till förslaget.
 15. Under söndagen och måndagen arbetades det med ett nytt regelverk. Detta blev godkänt på måndagseftermiddagen, varpå det mailades till S och SD. Och vi kunde fatta beslut om det på KS-mötet i tisdags.
 16. Nu har jag fått bära hundhuvudet både i press och sociala medier, vilket känns oförtjänt. Jag har varit lojal med de principer som Alliansen vilar på. När ett majoritetsbeslut ändras så måste jag se till att vi följer den nya majoritetens åsikt. Det är alltså inte fråga om en efterhandskonstruktion.