Folkets Röst – Podden

Folkets Röst i Bollebygd - Podden

Här delar vi i poddformat med oss av vårt perspektiv på olika politiska frågor, som diskuteras i kommunen. Vi tänker att det är viktigt för kommunens invånare att inte bara få en politisk sidas bild av verkligheten; det blir helt enkelt väldigt ensidigt och inte alltid helt överensstämmande med andras bild av verkligheten och debatten.

Vår podd finns även på:
Spotify >>
YouTube >>
Apple Podcasts >>
SoundCloud >>

Nedan finner du våra poddavsnitt i kronologisk ordning med det senaste längst upp. Ambitionen är att avsnitten inte skall vara längre än 10 minuter.

Om du besöker sidan via mobiltelefon, klicka på ”Listen in browser” på det avsnitt du vill lyssna på.


4. Nya skolan
Diskussion kring den planerade nya skolan i Bollebygd och orsakerna till den försenade byggnationen. ”Det hade varit känt för politiken ända sedan 2012 att vi behövde en ny skola och att vi behövde den NU!” Medverkande: Michael Plogell, Stefan Larsson & Peter Gregorics.

3. Lundgrenshuset
Diskussion kring det s.k. Lundgrenshuset och den tänkta flytten av samhällsbyggnadsförvaltningen. Medverkande: Michael Plogell, Anneli Lindström & Peter Gregorics.

2. Poddintroduktion
Presen​tation av podden inför kommande avsnitt. Medver​kande: Michael Plogell & Peter Gregorics


1. Poddpremiaär
Information om vår kommande podd och en julhälsning till alla invånare i Bollebygd.