Broschyr Val 2022 – Folkets Röst i Bollebygd

Här kan du läsa Folkets Rösts broschyr i digitalt format – antingen genom bilderna nedan eller genom att ladda ned broschyren som en PDF-fil >>

Vad gick vi till val på 2018?

Mycket av det vi gick till val på 2018, har redan blivit uppfyllt. Det återstår att utföra en del moment som vi inte lyckats ta itu med. Förseningen kan till stor del förklaras av pandemiutbrottet och den instabila internationella situationen, som även påverkar oss. Vi har lagt en grund för hur Bollebygd långsiktigt ska drivas för att uppnå vårt mål att Bollebygds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och verka i.

Här är några av punkterna vi skrev inför valet 2018:

Långsiktiga mål

  • Sammanslagning av Bollebygds och Härrydas östra delar.
  • Verka för att Bollebygd inte bara är en sovort utan att fler företag etablerar sig i Bollebygd och skapar arbetstillfällen lokalt här.
  • Skapa industrimark i Bollebygds östra delar utmed RV40/ gamla Göteborgsvägen.
  • Kommunen ska vara en bra arbetsgivare med låg sjukfrånvaro.
  • En modern idrottsanläggning.
  • Begränsa de kommunala åtagandena och skulderna för att på så sätt minska risken för att framtida generationer tvingas ta ansvaret för vår generations aktiviteter.

2018 – 2020
Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits före och under den nuvarande mandatperioden kommer att få svåra konsekvenser för den kommande mandatperioden.

Det kommer till stor del att handla om att städa upp och förbereda för framtiden. Vi måste då lägga fokus på de kommunala förvaltningarna så att de får en god struktur och organisation.

Vi kan endast genomföra de investeringar som vi är tvingade till att göra. Det nuvarande styret har satt oss i en omöjlig situation vad gäller reningsverk och avlopp. Detta måste vi lösa, annars kan vi inte ha någon tillväxt överhuvudtaget. Vi måste få ordning på en översiktsplan för kommunen för att få en helhetsbild över det kommunala läget. Den nuvarande ordningen med att endast spika detaljplaner innebär endast att oordningen ökar.

2020 – 2022
Vi kommer att sträva efter att förverkliga de långsiktiga målen under denna period. Sålunda avser vi att lägga grunden för en expansion åt Varpås, planera för industribyggnation längs med RV40 österut samt inleda samtal med Härryda kommun om samarbete. Vi måste förbättra det miljömässiga tänket i kommunen och omsätta goda ord till handling.

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022

 

Broschyr - Folkets Röst - Val 2022